Jutro pójdę w świat_ – j.polski kl.6

Podręcznik Hanny Dobrowolskiej i Urszuli Dobrowolskiej “Jutro pójdę w świat” dla klasy 6 wydany został przez WSiP. W książce połączono wiedzę o kulturze i literaturze z wiedzą z nauki o języku i ortografii. Treści językowe są wyraźnie wyodrębnione, aby łatwo je można było odnaleźć. Teksty literackie, które znalazły się w podręczniku, to klasyka literatury, w tym dziecięcej, oraz współczesne utwory dziecięce i młodzieżowe. Materiał został podzielony na tematyczne działy.

Podział na działy

  • Świat uczuć
  • Na szlaku wartości
  • Dumne dziedzictwo
  • Wyobraźnia bez granic
  • Słowa i obrazy
  • Dbam o Polskę
  • Smak przygody
  • Kartki z kalendarza

Budowa poszczególnych działów

Na początku każdego działu zaprezentowano reprodukcję obrazu znanego malarza oraz zamieszczono wyjaśnienie pojęć z dziedziny sztuki związanych z obrazem lub sylwetką twórcy. Znajdują się tam również pytania, będące pomocą w opisie i interpretacji dzieła malarskiego.

Dalej autorzy prezentują jeden lub kilka tekstów literackich, a pod nimi polecenia do tekstów. Polecenia dotyczą omówienia utworów, dyskusji nad postępowaniem bohaterów itd. W podręczniku zamieszczono zwroty językowe, mogące być pomocą w formułowaniu wypowiedzi na dany temat. Pod tekstami są także zadania dotyczące skonstruowania własnej wypowiedzi pisemnej na różne tematy. Jeżeli w danym rozdziale wprowadzana jest nowa forma wypowiedzi, na kolorowym tle autorzy wyodrębnili wskazówki, jak konstruować taką wypowiedź.

W ramkach zatytułowanych “Zapamiętaj!” znajduje się wyjaśnienie niezbędnych pojęć z teorii literatury, np. definicje środków stylistycznych, konstrukcji świata przedstawionego w utworze itd.

W każdym dziale wyodrębniono część “Kraina języka”, gdzie znajdują się treści z nauki o języku np. tryby czasowników, czasowniki dokonane i niedokonane, części zdania itd. Wiedza z ortografii zawarta została w części “Zakręty ortografii”, również wyodrębnionej graficznie.

Pod koniec rozdziału znajduje się podsumowanie, zawierające przykładowy sprawdzian wiadomości. Ostatnie zadanie dotyczy zazwyczaj utworzenia dłuższej samodzielnej wypowiedzi pisemnej.